เข้าสู่ระบบ

AUN-QA

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-- or --
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OBE & AUN-QA Version 4
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกที่นี่
Logo

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN-QA

version 1.0.0
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
ไพรินทร์ เมืองสนาม นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
กลุ่มจัดการศึกษา งานวิชาการ อีเมล mpairi@kku.ac.th